SÄKERHET                                                                          

 SS - EN 1176 - 1 Allmänna säkerhetskrav

 SS - EN 1177 Stötdämpande underlag

Vid planering av en lekplats måste man ta särskild hänsyn till ålder , underlag och säkerhetsavstånd. 

Underlaget måste anpassas efter fallhöjden och regleras i EN 1177.

Underlag

Djup [min.mm]

Max fallhöjd

Gräs

-

< 1,0 m

Träflis ( 5 - 30 mm )

200

< 2,0 m

Träflis ( 5 - 30 mm )

300

< 3,0 m

Strid sand ( 0,2 - 2 mm )

200

< 2,0 m

Strid sand ( 0,2 - 2 mm )

300

< 3,0 m

Scandleks lekutrustning uppfyller krav enligt senaste versionen av EN 1176 vilken bygger på tyska standarden DIN 7926. Produkterna är konstruerade för att ge högsta möjliga säkerhet och lång livslängd. Säkerheten säkerställs enligt normer i EN 1176 och därför är det av yttersta vikt att dessa regler följs. 

Det är därför mycket viktigt att fastställa följande vid val av lekredskap till er lekplats.

1. Ålderskategori: Avser barnens ålder. Speciell hänsyn måste tas till barn under 3 år. ( Se produktblad )

2. Ytbehov: Säkerställ att utrymme finns för ert lekredskap.   ( Se produktblad )

3. Underlag: Beroende på fallhöjd enligt EN 1177. ( Se produktblad )

Säkerhetsavstånd

Generellt skall det vara ett fritt område 1,5 m runt lekutrustningen upp till 1,5 m fallhöjd. Över denna fallhöjd upp till maximalt 3 m skall det fria utrymmet vara mellan 1,5 till 2,5 m.( se tabell )

Fritt område vid rutschbanors avslutning skall vara minst 2 m och i sidled 1 m , bakom stege 1,5 m och i sidled 1,5 - 2,5 m beroende på höjd.

Rekommenderad lutning på släntrutschbana är 30o

Säkerhetsavstånd enligt EN 1176-1

y = fri fallhöjd

x = islagsytans minimimått