Säkerhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SS - EN 1176 - 1 Allmänna säkerhetskrav

 SS - EN 1177 Stötdämpande underlag

Scandleks lekutrustning uppfyller krav enligt senaste versionen av EN 1176 vilken bygger på tyska standarden DIN 7926. Produkterna är konstruerade för att ge högsta möjliga säkerhet och lång livslängd. Säkerheten säkerställs enligt normer i EN 1176 och därför är det av yttersta vikt att dessa regler följs. 

Vid planering av en lekplats måste man ta särskild hänsyn till ålder , underlag och säkerhetsavstånd. 

3 viktiga punkter att fastställa vid val av lekredskap till er lekplats.

1. Barnens ålder:  Speciella regler gäller för barn under 3 år.

    ( Se produktblad )

2. Ytbehov:           Säkerställ att utrymme finns för ert lekredskap. 

    ( Se produktblad )

3. Underlag:         Beroende på fallhöjd enligt EN 1177. ( Se produktblad )

      Underlag                                                                                                            

Underlag

Djup [min.mm]

Max fallhöjd

Gräs

-

< 1,0 m

Träflis ( 5 - 30 mm )

200

< 2,0 m

Träflis ( 5 - 30 mm )

300

< 3,0 m

Strid sand ( 0,2 - 2 mm )

200

< 2,0 m

Strid sand ( 0,2 - 2 mm )

300

< 3,0 m

Som alternativ finns fallskyddsmatta.

Underlaget måste anpassas efter fallhöjden och regleras i EN 1177.

      Säkerhetsavstånd                                                                                           

Generellt skall det vara ett fritt område 1,5 m runt lekutrustningen upp till 1,5 m fallhöjd. 

Över denna fallhöjd upp till maximalt 3 m skall det fria utrymmet vara mellan 1,5 till 2,5 m.

( se tabell nedan )

Rutschbanor

Fritt område vid rutschbanors avslutning skall vara minst 2 m och i sidled 1 m , bakom stege 1,5 m och i sidled 1,5 - 2,5 m beroende på höjd.

   

    Exempel

Rekommenderad lutning på släntrutschbana är 30°

Säkerhetsavstånd enligt EN 1176-1

y = fri fallhöjd

x = islagsytans minimimått

Betongplintars utförande EN 1176-1